lifeofbuddha026

Thiền định

Bước Thứ 4  Kế tiếp trong tiến trình của duyên khởi siêu việt là các tầng thiền định. Chúng ta cần hiểu rằng thiền nói chung chỉ là phương tiện đưa chúng ta đến đích cuối cùng, không phải là cứu cánh. Điều nầy càng đúng […]

Read more
lifeofbuddha024

Hỷ

Bước Thứ 3  Bước thứ ba trong tiến trình của duyên khởi siêu việt là hỷ. Duyên khởi có nghĩa là nhận ra được nhân và quả. Bước đầu tiên trong việc nhận biết khổ đau không có nghĩa là ta […]

Read more
chiem-nguong-10-buc-tuong-phat-noi-tieng-va-dep-nhat-the-gioi-hinh-3-1409

Tự Tin và Tín Tâm

Bước kế tiếp của duyên khởi siêu việt là niềm tin và lòng tự tin. Khi thực sự nhận ra rằng dukkha (khổ) luôn có mặt trong cuộc sống thế gian, sẽ có lúc chúng ta muốn tìm đến một cái gì xuất thế […]

Read more
1 2 3 57