429835_201134016654380_781378996_n

Hiểu thực tại hơn

Cần phải hiểu thực tại như thế nào? Theo đạo Phật, đó là bản chất chân thật của vạn vật, không bị bóp méo bởi những tạo dựng của tâm thức khiến […]

Read more
30440829_1634415226678581_9165637424309600256_n

Giai đoạn phát triển

Mọi thực hành Kim Cương thừa có thể được phân loại thành các kiểu của giai đoạn phát triển và giai đoạn hoàn thiện. Thực hành giai đoạn phát triển là để tịnh hóa các hiện tượng căn bản nhờ sự quán tưởng chư […]

Read more
viber_image_2021-05-13_21-24-48

Gesar là ai

Tobgyal Rinpoche[2] thường nói vài lời mỗi ngày trong một Pháp hội Drupchen (Đại Thành Tựu) ở Lerab Ling để truyền cảm hứng cho đại chúng tham dự thực hành nhóm này và làm sáng tỏ những khía cạnh quan trọng […]

Read more
1 2 3 53