Lời khuyên dành riêng cho hành giả Mật tông

Nhập thất không có nghĩa là xa lánh mọi người, mà là thời gian tu tập miên mật để giúp cho tâm mình uyển chuyển với một pháp tu. Thực hành một thời khóa mỗi sáng và tối trong khi vẫn giữ sinh hoạt bình thường trong ngày là điều hoàn toàn chấp nhận được

Read more

Kinh Kalama

Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng Kosala, cùng với đại chúng Tỳ-khưu, đi đến Kesaputta, thị trấn của người Kalama. Những người Kalama ở Kesaputta được nghe: “Sa-môn Gotama là con […]

Read more
1 54 55 56 57 58 62