18222021_1891367961085342_3421724153973007861_n

Giới thiệu về tâm yếu của cõi giới bao la – Một pho terma Đại viên mãn Dzogchen

Về điều mà chúng ta sắp lắng nghe, Đức Phật đã ban vô số giáo lý. Nếu chúng ta muốn cô đọng những giáo lý này thì có những giáo lý của thừa căn bản và những giáo lý của thừa đặc biệt. Trong vài trường hợp trong truyền thống Nyingma, […]

Read more
1 2 3 19