Chứng đạo ca Milarepa – Đại Chân Thật

Trong ngày thiền định thứ hai ở Linba Draug, một bà thần cốc, Draug Srin Mo, hiện ra quấy phá Milarepa. Sau một vài lời đe dọa và lắng nghe những bài đạo ca của Milarepa, bà thần cốc này đã tôn Milarepa làm thầy và xin qui y. Cảm hứng sự qui thuận của bà, Milarepa liền hát bài ca sau đây:

 Hỡi Phật tổ
Hỡi thầy tôn kính Marpa
Con kính lạy dưới chân Ngài.*

Ta không phải một ca sĩ
Nhưng vì ngươi, hỡi loài yêu tinh
Hôm nay ta hát cho ngươi
Bài ca “Đại Chân Thật”.

Sấm sét, tia sáng và những đám mây
Đang diễn ra trong bầu trời
Lóe lên rồi lịm tắt (trong bầu trời).

Cầu vồng, sương mù và hơi nước
Đang khởi lên trong bầu trời
Rồi tan biến đi.

Mật ngọt, cây trái và ngũ cốc
Từ đất mà sinh ra
Rồi lại trở về đất.

Hoa lá và rừng rậm
Mọc lên từ đất
Cũng lại trở về đất.

Những làn sóng biển và những ngọn thủy triều
Nhấp nhô trong đại dương
Rồi lại tĩnh lặng như nước.

Những ý tưởng, những bám chấp và những tham vọng
Chúng khởi phát ra từ A Lại Da Thức
Bùng lên rồi lại về đó.

Vô Huệ Nguyên Dịch