Ngày mai là ngày vía Đức Phật A Di Đà – 16/10/2016

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của Lòng bi mẫn của ba đời Chư Phật, Đức Phật A Di Đà – OM AMI DEWA HRIH

Do dòng nghiệp lực mạnh mẽ chi phối, những chúng sinh trong thời đại này bị sai sử bởi Vô minh không biết điều gì phải điều gì trái, tâm thức tràn đầy thống khổ … như những người mù giữa cánh đồng hoang … Xin hãy nhớ tới chúng con và dẫn dắt chúng con trong đời này và những đời sau, khi cái chết đến xin hãy đến tiếp dẫn chúng con về cõi giới cực lạc …

Ngày mai 16/10/2016 Tây lịch tức ngày 15 Tạng lịch Ngày vía Đức Phật A Di Đà. Mọi hạnh lành và nghiệp xấu đều tăng trưởng. Vì lợi ích của chúng sinh xin hãy cùng nhau thực hành hạnh thiện như ăn chay, bố thí, trì giới, phóng sinh, thiền định, tụng chú, cúng Tsok …

Mong mọi sự tốt lành !