Cuộc đời Đức Jamgon Kongtrul Lodro Thaye thứ nhất

Sinh ở vùng Đông Thượng Tây Tạng. Ngày ngài sinh ra đời có rất nhiều điều kì diệu báo hiệu rằng ngài là hóa sinh của một bậc giác ngộ lớn. Ngài được coi là hóa thân của Lopon Vairotsana. Lopon Vairotsana là một trong các đệ tử của Guru Rinpoche, một học giả và dịch giả giác ngộ. Một trong những dấu hiệu của sự thành tựu giác ngộ của ngài là khi ngài qua đời, thân của ngài biến thành cầu vồng, ngài là một trong những hành giả đầu tiên của Tây Tạng đạt thân cầu vồng. Đức Phật thọ ký về sự ra đời của Jamgon Lodro Thaye trong kinh Larkauatara. Jamgon Kongtul Lodro Thaye còn là hóa thân của hành giả trong thời của Đức Phật Shakyamuni. Tái sinh của Ngài sẽ bắt đầu ở Tây Tạng. Mỗi tái sinh đều là những học giả uyên bác và là bậc giác ngộ. Ngài đã đóng góp tích cực để Phật giáo Tây Tạng được truyền đi rộng khắp.

Trong thời gian tu tập, ngài chứng tỏ mình là một học giả nhiệt tâm và thành thạo các giáo huấn Kim Cang Thừa. Ngài sau đó đi hành hương khắp Tây Tạng để truyền giảng giáo pháp và nhận sự truyền pháp từ tất cả các bậc thầy giác ngộ của bốn truyền thừa chính ở Tây Tạng. Tuy vậy, ngài chú trọng và tập trung nhiều ở truyền thừa gốc của ngài là Dòng Kagyu.

Jamgon Kongtrul Lodro Thaye là nhà biên soạn sách, ngài đã biên soạn các pháp tu của các bậc thầy nổi tiếng khác. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ngài là “Năm kho báu” bao gồm các bài luận dễ hiểu và giá trị, tác phẩm giúp người đọc hiểu biết hơn về lịch sử Phật Giáo Tây Tạng. Ngài giữ gìn và bảo vệ những giáo lý vô giá theo đúng như những hướng dẫn gốc khi pháp được trao truyền, trách nhiệm này đã khiến ngài trở thành bậc thầy bất bộ phái vĩ đại nhất trong Phật Giáo Tây Tạng.

Jamgon Kongtrol Lodro Thaye trở thành một trong những người nắm giữ truyền thừa của dòng Karma Kagyu, và là thầy gốc của Đức Karmapa thứ 15, Khakhyab Dorje. Trong chuyến viếng thăm tới Tsandra Rinche ở Palpung, Khakhyab Dorje và Jamgon Kongtrul Lodro Thaye có cảm giác đây là sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng, trước khi Khakyab Dorje rời Tsandra Rinche, ngài đã tụng nhiều bài nguyện cầu trường thọ tới Jamgon Kongtrul Lodro Thaye. Đức Karmapa cũng thỉnh cầu ngài sẽ tái sinh trong gia đình của Karmapa và lời thỉnh cầu này được chấp thuận. Năm 87 tuổi, Jamgon Kungtrul thâm nhập pháp thân hào quang vào ngày 27 tháng 11 năm heo đất (tháng 1 năm 1899).