Đạo Ca Milarepa – Khúc ca Chứng Ngộ

Hỡi Sư Phụ, Người đã chiến thắng Bốn Quỷ,
Con cúi đầu đảnh lễ Người, Dịch giả Marpa.

Con, như Người nhìn thấy, là người với một cái tên,
Con của Darsen Gharmo
Đã được nuôi dưỡng trong thai cung của mẹ,
Đang hoàn thành Ba Kênh
Là em bé, con đã ngủ trong nôi;
Là thanh niên, con đã canh chừng cửa,
Khi trưởng thành, con đã sống trên núi cao.

Dù bão trên đỉnh tuyết là đáng kinh,
Con không có sợ.
Dù hố sâu dốc đứng và nguy hiểm,
Con chẳng sờn lòng!

Con, như Sư phụ nhìn thấy, là người với một cái tên,
Là con của Chim Ưng Vàng
Con đã mọc cánh và lông trong trứng.
Là em bé, con đã ngủ trong nôi,
Là thanh niên, con đã canh chừng cửa,
Khi trưởng thành, con đã bay trên bầu trời.
Dù bầu trời cao và rộng, con không sợ hãi;
Dù đường cheo leo và hẹp, con chẳng sờn lòng.

Con, như Sư Phụ nhìn thấy, là người với một cái tên,
Là con của Nya Chen Yor Mo, Vua của loài cá.
Trong thai cung của mẹ, con đã xoay đôi mắt vàng;
Là em bé, con đã ngủ trong nôi;
Là thanh niên, con đã biết bơi,
Khi trưởng thành, con đã bơi trong biển lớn.
Dù sóng gầm đe dọa, con không sợ hãi,
Dù lưỡi câu thả quanh, con chẳng sờn lòng.

Con, như Sư Phụ nhìn thấy, là người với một cái tên,
Là con của các Lạt Ma Ghagyu.
Niềm tin đã sinh ra trong thai cung của mẹ.
Là em bé, con đã vào cửa Pháp;
Là thanh niên, con đã học lời Phật dạy,
Khi trưởng thành, con đã sống một mình trong hang.
Dù quỷ ma và bao nhiêu yêu quái, con chẳng sờn lòng.

Móng vuốt của sư tử tuyết không bao giờ bị đông cứng,
Hay dùng làm gì
Mà gọi sư tử là “Vua”
Kẻ có Ba Lực Toàn Hảo.

Con chim ưng không bao giờ rơi tự trời cao,
Nếu nó rơi tự trời cao, phải chăng ấy là phi lý?
Một khối sắt không thể bị hòn đá phá vỡ;
Nếu bị phá vỡ, sao tinh luyện quặng sắt làm chi?
Ta, Milarepa, không sợ ma cũng không sợ quỷ;
Nếu Milarepa sợ ma hay quỷ, thì có ích gì
Sự Chứng Ngộ và Giác Ngộ của y?

Các ngươi, ma, quỷ, kẻ thù của Pháp,
Ta chào các ngươi hôm nay!
Tiếp các ngươi là thích thú của ta!
Ta cầu các ngươi ở lại, đừng vội bỏ đi;
Chúng ta sẽ cùng nhau đàm luận và vui chơi.
Dù các ngươi sẽ đi, hãy ở lại đêm nay;

Chúng ta sẽ đem Pháp Đen chọi nhau với Pháp Trắng (32)
Và sẽ thấy ai chơi giỏi nhất.
Trước khi đến, các ngươi đã thề làm cho ta khốn khổ.
Xấu hổ và ô danh sẽ theo sau
Nếu các ngươi trở về mà không làm tròn thệ nguyện.

Đức Milarepa

Việt dịch: Đỗ Đình Đồng

Trích: Đạo ca Milarepa – Viet Nalanda Foundation ấn tống, 2013