Đạo Ca Milarepa – Chân lý của Nghiệp

Con quy y tất cả chư Đạo Sư ân huệ,
Và chí tâm đảnh lễ các Ngài.

Qua bóng nước và ảo ảnh,
Các ngươi những quỷ ma nam và nữ ác hại
Có thể tạo ra những khủng bố dị thường này.
Các ngươi quỷ Ah Tsa Ma đáng thương, ma đói,
Các ngươi chẳng bao giờ hại được ta đâu.

Bởi vì Nghiệp tội lỗi của các ngươi trong quá khứ
Đã chín muồi, và các ngươi đã nhận
Thân quỷ trong đời này.
Với tâm và thân dị dạng,
Các ngươi lang thang trong hư không mãi mãi.

Bị những ô nhiễm dữ lèo lái
Tâm các ngươi đầy những ý nghĩ thù hận, xấu xa.
Hành vi, ngôn ngữ các ngươi thì ác và phá hoại.
Các ngươi la hét, “Giết hắn! Chặt hắn! Đánh hắn! Chém hắn!”

Ta là một hành giả yoga vô niệm
Biết rằng không có gì gọi là tâm.

Bước đi hùng dũng như một con sư tử,
Hành động không sợ hãi như những người dũng cảm,
Thân ta hòa nhập với thân Phật,
Lời ta như chánh ngữ của Như Lai,
Tâm ta thấm nhập trong Cõi Đại Quang.
Ta thấy rõ ràng tánh không của Sáu Nhóm.
Một hành giả yoga, như ta, bỏ qua sự lăng nhục của loài ma đói.

Nếu luật Nhân Quả có giá trị,
Và người vi phạm đáng để
Nghiệp lực chín muồi đưa y xuống
Con đường khốn khổ, ưu phiền.

Ấy là phiền não và khổ đau mà các ngươi,
những quỷ ma
Không hiểu Chân Lý!
Ta, Milarepa trông bình dị,
Bây giờ dạy các ngươi bài Pháp ca này.

Tất cả chúng sinh sống bằng dưỡng chất
Là cha của ta và mẹ của ta!
Làm thương tổn những ai chúng ta mang ơn
Thì quả thực vô nghĩa và ngu ngốc!

Nếu các ngươi từ bỏ những ý nghĩ xấu xa
Ấy không phải là hành động vui sướng sao?
Nếu các ngươi tu tập Mười Đức Hạnh
Ấy không phải là sự gia trì và vui vẻ sao?
Hãy nhớ lấy điều này và suy tư ý nghĩa,
Hãy tận sức mình và xét kỹ nó đi.

Đức Milarepa

Việt dịch: Đỗ Đình Đồng

Trích: Đạo ca Milarepa – Viet Nalanda Foundation ấn tống, 2013