Đạo Ca Milarepa – Bảy Món Trang Sức

Con kính lễ Marpa Dịch giả
Con, người thấy thể tánh tối hậu của hiện hữu,
Hát bài hát [Bảy] Món Trang Sức.

Các ngươi những ác quỷ tụ hội nơi đây,
Hãy đưa tai ra và lắng nghe kỹ lời ta hát.
Bên cạnh Tu Di, ngọn núi trung tâm,

Bầu trời xanh chiếu khắp Châu phía Nam
Bầu trời là vẻ đẹp của trái đất,
Màu xanh của trời là đồ trang sức của nó.
Cao bên trên, Đại Thụ của núi Tu Di
Chiếu những tia sáng rực rỡ của hai vầng nhật nguyệt.
Sáng cả Bốn Châu.
Với từ bi, Long Vương thị hiện thần thông;
Từ bầu trời mênh mông, Vua Rồng cho mưa rơi xuống.
Của trái đất, đây là đồ trang sức.

Từ đại dương hơi nước dâng lên,
Đến bầu trời mênh mông,
Tạo thành những đám mây lớn;
Luật nhân quả điều hành sự biến hóa của các đại
[nguyên tố].

Mùa hè, cầu vồng xuất hiện trên bình nguyên,
Dịu dàng yên nghỉ trên đồi.
Cầu vồng là sắc đẹp và là đồ trang sức
Của bình nguyên và núi.

Ở phương Tây, khi mưa rơi trên biển lạnh,
Các bụi và cây mọc đầy trên mặt đất.
Với vạn vật trên đại Châu,
Đây là vẻ đẹp và là đồ trang sức.

Ta, hành giả yoga thích ở nơi cô tịch,
Thiền định về Tánh Không của Tâm.
Kính sợ vì định lực của ta,
Các ngươi những quỷ ma ganh tị bị buộc dùng huyền thuật.
Những bùa phép quỷ ma
Là vẻ đẹp và là đồ trang sức
Của hành giả yoga.

Đức Milarepa

Việt dịch: Đỗ Đình Đồng

Nguồn: Đạo ca Milarepa – Viet Nalanda Foundation ấn tống 2013