Tinh túy của một cuộc trò chuyện với Khenchen Tsultrim Lodro

Tôi đã đến thăm Khenpo Tsultrim Lodro[1] và trò chuyện vô tư một chút, nói đùa và v.v.

Khi ấy, Ngài có nói với tôi rằng, “Tôi không biết liệu tôi có sống thọ hay không; vì thế, không giống như trước kia, khi tôi tập trung vào sự nghiên cứu kinh văn tỉ mỉ và v.v. bây giờ là thời điểm dành nhiều nỗ lực cho thực hành, chẳng hạn việc luyện tâm”.

Tôi đáp rằng, “Ngài chắc chắn sẽ sống thọ, bởi Ngài đã chuộc lại mạng sống của rất nhiều con vật mỗi năm[2]”.

Ngài đáp, “Khi chuộc lại mạng sống, tôi thậm chí chẳng nghĩ về lợi ích thế tục của bản thân, như việc sống lâu. Nếu có chút khái niệm nhỏ bé về tư lợi, chẳng hạn ý tưởng tịnh hóa ác hạnh của bản thân, tôi tự nhủ, ‘Tôi có thể tiến hành một thực hành riêng để tịnh hóa che chướng của bản thân. Liệu tôi có thể tiến hành chuộc mạng sống này mà không có dấu vết nhỏ nhất nào của động cơ phục vụ bản thân và chỉ có mối bận tâm thanh tịnh nhất về chúng sinh khác?’. Chính với ý nghĩ này mà tôi nỗ lực. Vì lý do đó, tôi không biết liệu việc chuộc lại mạng sống có làm lợi lạc cho sự trường thọ của tôi hay không.

Nhìn chung, cứu mạng một con vật không được xem là chuyện vô cùng lợi lạc. Nhưng để cam lồ vào miệng chúng, đặt Takdrol (giải thoát nhờ đeo[3]) trên đầu chúng, tụng những Chân ngôn và đà-ra-ni đặc biệt bên tai chúng, và phát những lời nguyện chân thànhchúng ta gieo hạt giống giải thoát thanh tịnh trong tâm chúng”.

Những ai đọc được điều này cần khắc ghi trong tâm rằng thiện hạnh theo Đại thừa liên quan đến ý định và hành động thanh tịnh như vậy. Vì thế, điều vô cùng quan trọng là các bạn không chỉ ra vẻ đem lợi lạc đến cho chúng sinh khác trong khi chân thành theo đuổi lợi ích của bản thân.

Tâm Ngài được điểm tô bằng sự trì giới thanh tịnh, không lỗi.

Sự làm chủ thông tuệ mười kiến thức của Ngài thật bao la;

Thiện tri thức, đấng bảo hộ của mọi chúng sinh bị áp bức:

Cầu nguyện Ngài trụ lâu như trang sức của Nam Thiệm Bộ Châu[4].

Khenpo Chime Rigdzin

Việt dịch: Pema Jyana 

Nguồn: Tinh túy của một cuộc trò chuyện với Khenchen Tsultrim Lodro