Về sự viên tịch của Dungse Thinley Norbu Rinpoche

Tin tức đã lan ra về sự viên tịch của Dungse Thinley Norbu Rinpoche (1931 – 2011), con trai trưởng của Kyabje Dudjom Rinpoche, học giả vô song và đạo sư Nyingma đương thời. Ngài là vị tái sinh của Tulku Trime Ozer, một trong bảy người con trai của Dudjom Lingpa và cũng được xem là một hóa hiện của Tôn giả Longchenpa. Khi nghe nói về sự viên tịch của vị đạo sư xuất chúng này, Gyatrul Rinpoche đã gửi thông điệp sau đây đến Tăng đoàn:

Chúng ta vừa nghe nói rằng Thinley Norbu Rinpoche đã viên tịch. Vì thế, tại tất cả các trung tâmđệ tử cần tụ tập lại nếu họ có thể và thực hành Dorsem Lama Chodpa – thực hành cúng dường đạo sư Kim Cương Tát ĐỏaCá nhân mỗi đệ tử cần tụng Chân ngôn Kim Cương Tát Đỏa càng nhiều càng tốt. Tại sao mọi người cần thực hành Kim Cương Tát Đỏa vào những lúc như vậy? Chúng ta không biết liệu đạo sư vừa qua đời có cần sự tịnh hóa hay không. Nhưng khi một đạo sư vĩ đại viên tịchsức mạnh của công đức tích lũy vào thời điểm như vậy được cho là nhân lên cả 100.000 lần. Vì thế, bởi chúng ta đều cần tịnh hóa che chướng và tích lũy công đứcchúng ta có thể sử dụng Lama Chodpa (thực hành cúng dường đạo sư) là phương pháp để ba cửa của bản thân tham gia vào thiện hạnh khi đó. Sử dụng thân, khẩu, ý tham gia vào thiện hạnh oai hùng như vậy giúp tịnh hóa ác nghiệp mà chúng ta liên tục sử dụng ba cửa để làm vì thói quen. Và tất cả chúng ta đều có kết nối với vị đạo sư này, con trai của Kyabje Dudjom Rinpoche; vì thế, bây giờ chúng ta cần thực hành.

Có một sự gia trì và năng lực đặc biệt đối với những thực hành được thực hiện vào thời điểm như vậy với niềm tin và lòng sùng mộ – công đức tích lũy được và ác nghiệp được tịnh hóa thực sự không thể nghĩ bàn. Điều này là nhờ ý định giác ngộ của một đạo sư như vậy, người mà mỗi hành động đều chỉ vì làm lợi lạc mọi chúng sinh. Những đạo sư như vậy không bình phàm như chúng ta. Chư vị không chết như chúng ta, bất lực và rên rỉ. Chư vị sinh ra trên thế giới này như một hành động bi mẫn, chừng nào thân vật lý của chư vị còn, chư vị dùng nó chỉ để làm lợi lạc [chúng sinh], và sau đó, chư vị qua đời và lại giảng dạy về lẽ vô thường giống như Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm. Vì thế, sự qua đời của chư vị cũng là một phần của sự hiển bày giác ngộhoạt động diệu kỳ của chư vị trên thế giới này. Đó là lý do tại sao có sự gia trì và năng lực như vậy vào thời điểm chư vị ‘chết’. Chúng ta không nên nghĩ rằng, “Ôi, tôi lấy làm tiếc vì vị đạo sư này đã chết”. Thay vào đó, chúng ta cần cảm thấy niềm tin và lòng sùng mộ và trân trọng rằng chúng ta đã có được cơ hội như vậy cho sự hành trì mạnh mẽ. Chúng ta không nên nghĩ rằng, “Ôi, việc thực hành khi một đạo sư qua đời chỉ là truyền thống”. Nó hơn cả một truyền thống; đó là cơ hội để tận dụng ân phước gia trì phi phàm vào thời điểm đó. Theo truyền thống, bạn cũng có thể đến và cúng dường khăn Khata và những thứ khác, và có lẽ bạn không thể làm điều đó ngay lúc này, nhưng bạn luôn luôn có thể cúng dường sự hành trì. Đó là cúng dường đích thực, và bạn chẳng cần đi đâu để làm điều đó. Chúng ta cũng không nên nghĩ rằng, “Đây không phải là vị thầy của tôi”. Thực sự, khi bất cứ vị đạo sư vĩ đại nào từ bất cứ truyền thống nào viên tịchchúng ta có cùng một cơ hội. Chúng ta có thể luôn luôn cử hành Lama Chodpa vào thời điểm như vậy. Geluk, Sakya, Kagyu, Nyingma – trường phái Phật giáo mà vị đạo sư đã giảng dạy hay hành trì chẳng tạo nên sự khác biệt. Chúng ta cũng không nên nghĩ rằng sẽ chẳng có sự gia trì nào nếu chúng ta chưa từng gặp vị đạo sư đó trong đời này. Khi bạn thực hành Lama Chodpa, bạn đang cúng dường tất cả chư đạo sư, Bổn tôn, Không Hành Nữ. Bạn cần suy nghĩ theo cách thức bao la như vậy khi hành trì, đừng suy nghĩ hẹp hòi hay cứng nhắc rằng nó là cách duy nhất. Một vị thầy chân chính bao trùm toàn bộ Tam Căn – tất cả sự hiển bày của bậc thầy, tất cả chư Bổn tôn, tất cả Không Hành Nữ. Bạn không cần thực hành Lama Chodpa chỉ vì một bậc thầy hoặc chỉ vào lúc Ngài viên tịchChúng ta luôn luôn cần tích lũy công đức, bởi chúng ta đang làm suy kiệt công đức của bản thânChúng ta luôn luôn cần tịnh hóa ác nghiệp, bởi chúng ta đang luôn luôn bận rộn tích lũy thêm ác nghiệpVì vậy, hãy xem đây là một cơ hội để hành trì, khoảng thời gian của gia trì và lòng sùng mộ đạo sư, và thực hành Kim Cương Tát Đỏa càng nhiều càng tốt – một chút ở đây đó liên tục. Điều đó sẽ đem lại lợi lạc lớn lao.

Đức Gyatrul Rinpoche

Việt dịch: Pema Jyana 

Nguồn: Về sự viên tịch của Dungse Thinley Norbu Rinpoche