Kính viễn vọng

Khi bạn thiền, bạn phải chánh niệm về ba điều cùng một lúc. Nói cách khác, khi bạn hít vào và thở ra, ba điều – (1) hơi thở, (2) từ thiền buddho và (3) tâm trí – phải ở cùng với […]

Read more
1 2 3 4 70