Giới thiệu về khóa nhập thất ba năm sáu tuần

Khẩn cầu và Quyết định

Om Swasti Siddham Shri Jaya Tiktrantu

(Nhữ ng thành tựu tốt lành của các đấng Chiến thắng tôn quý được trình bày ở đây.)

Con đảnh lễ Đạo sư tâm linh của con, bậc thủ hộ của ba điều mật nhiệm vĩ đại:
Thân tướng ngài với sự tráng lệ của những hảo tướng chính và phụ soi sáng thế giới và những cõi an bình;
Ngữ linh thánh của ngài, suối nguồn duy nhất của giáo huấn tâm linh bao la;
Trí tuệ của ngài bao trùm pháp giới trong sự tĩnh lặng sâu xa của nó.

Tôi bắt đầu biên soạn một sách hướng dẫn, suối nguồn của hạnh phúc và hỉ lạc,
Mô tả những quy tắc cho tất cả những người thực hành ở đây –
Những người từ bỏ (xả ly) trong hiện tại và tương lai trong ẩn thất
Tại Palpung, trụ cột chính yếu của Dòng Thực hành.

Mở đâu về nhập thất

Trong những đời quá khứ của bạn, bạn đã tích tập một khối lượng công đức to lớn và nhắm vào nó với những khao khát thuần tịnh. Sức mạnh của những khao khát này giờ đây đã mang lại cho bạn một điều còn quý giá hơn một viên ngọc như ý: cuộc đời tốt nhất trong những cuộc đời có thể có được – cuộc đời tự do và thuận lợi hiện tại của bạn như một con người. Bạn đã có thể bắt gặp tâm yếu sâu xa của Phật pháp, Con Đường Kim cương của Mật thừa. Bạn có cơ hội nương tựa vào vị hướng dẫn tâm linh hộ trì dòng truyền thừa đầy đủ phẩm tính mà bạn đã chọn. Mọi hoàn cảnh thuận lợi cho việc thực hành các giáo huấn phát triển tâm linh đã tụ hội trong đời bạn, và bạn có thể chuyên tâm vào cốt lõi của thực hành đó. Sự may mắn của bạn thì giống như một người hành khất mơ thấy mình sở hữu một viên ngọc như ý – có vẻ như không thể xảy ra, nhưng nó đã có đó, ngay trong bàn tay bạn!

Mặc dù trong thâm tâm, có thể bạn chỉ nghĩ về việc trở thành một Lạt ma và cảm thấy hài lòng khi sống trọn thời gian ba năm, sáu tuần trong trung tâm nhập thất. Theo cách này, không có sự thuần tịnh của ý hướng và hành vi, và với một mức độ thiền định dưới tiêu chuẩn, bạn sẽ chỉ thành công trong việc lừa dối những người hào phóng cung cấp nhu cầu cần thiết để bạn tồn tại ở trong ẩn thất, và bạn sẽ thất bại trong việc mang lại cho cuộc đời của bạn một ý nghĩa thực sự. Vì thế, điều thiết yếu là bạn phải chuẩn bị một nền tảng không lỗi lầm cho thực hành của mình.

Như một căn bản, tất cả những người ở đây trong ẩn thất nên có sự tin cậy nơi ba giới luật và đã nghiên cứu, quán chiếu chút ít về các Kinh điển của Đức Phật và tantra (Mật điển) trong khóa nhập thất mùa mưa. (Một khóa nhập thất mùa mưa (yar nay, dbyar gnas), thường là một thời gian học tập hơn là thiền định, được duy trì trong mùa gió mùa châu Á )

 Đặc biệt là người được chấp nhận để nhập thất nên là người sẽ thực hành thiền định cho những đời sau và ý hướng đạt được giác ngộ trổi vượt trong tâm họ. Việc thiếu thận trọng và thiếu quan tâm về điều này sẽ chỉ khiến cho việc hỗ trợ vật chất của người khác bị lãng phí và chẳng có gì khác. Vì thế việc chấp nhận cho nhập thất chỉ được đưa ra sau khi đã xem xét cẩn thận.

Để thực hành thiền định trong ẩn thất, trước hết bạn phải chuẩn bị một nền tảng đúng đắn bằng cách bảo đảm rằng ý hướng thiền định toàn tâm của bạn sẽ không thể bị lay chuyển. Trong khóa nhập thất bạn nên làm vui lòng người khác bằng cách áp dụng kiến, thiền và hành của thực hành Phật giáo. Cuối cùng bạn nên làm hài lòng bản thân bạn bằng cách bảo đảm rằng kết quả việc thiền định của bạn không bị phí phạm.

Đức Jamgon Kongtrul Lodro Tayé
Trích Cẩm nang nhập thất