Đạo Ca Milarepa – Khúc Ca Khen Tặng Các Thần của Thung lũng Ngọc Đá Đỏ

Chỗ cô đơn này chỗ túp lều tôi đứng
Là nơi làm chư Phật hài lòng,
Nơi các bậc thành tựu cư ngụ,
Chỗ trú tôi ở một mình.

Bên trên Thung Lũng Ngọc Đá Đỏ
Mây trắng đang lướt qua;
Bên dưới, sông Tsang dịu dàng chảy;
Linh thứu hoang lượn vòng ở giữa.

Những con ong đang vo ve giữa các bông hoa
Say sưa vì mùi thơm của chúng;
Trong đám cây, những con chim vồ mồi phóng lẹ,
Rót đầy hư không tiếng hót của chim.

Trong Thung Lũng Ngọc Đá Đỏ
Những con sẻ non học bay,
Những con khỉ thích đánh đu và nhảy,
Và dã thú đua nhau rượt đuổi,
Trong khi tôi tu tập Hai Tâm Bồ đề
và yêu thích thiền định.

Chư vị quỷ, ma, và thần thổ địa,
Tất cả bạn của Milarepa,
Hãy uống cam lồ từ bi,
Rồi trở về chỗ ở của các người.

Đức Milarepa

Việt dịch: Đỗ Đình Đồng

Nguồn: Câu chuyện Thung Lũng Ngọc Đá Đỏ