Đạo Ca Milarepa – Bài Hát về Bảy Chân Lý

Con kính lễ Người, Marpa Dịch giả.
Nguyện xin Người cho con tăng trưởng Tâm Bồ đề.

Dù lời hát có đẹp đến bao nhiêu,
Ấy cũng chỉ là đúng giọng cho những ai.

Không lãnh hội được lời Chân Lý.
Nếu một ngụ ngôn không hợp với lời Phật dạy,
Dù có nghe hùng biện đến đâu,
Ấy cũng chỉ là âm vang quảng cáo.

Nếu một người không tu tập Pháp,
Dù cho học nhiều Giáo pháp đến đâu như y có thể tuyên bố,
Cũng chỉ là tự lừa dối mình thôi.

Sống trong cô tịch là tự giam mình trong ngục thất,
Nếu người ấy không tu tập theo lời dạy Khẩu Truyền.
Lao động trên nông trường sẽ chỉ là tự trừng phạt mình,
Nếu người ấy bỏ bê lời Phật dạy.

Với những ai không sống theo giới luật,
Lời nguyện chỉ là sự suy nghĩ ước mơ.
Với những ai không thực hành những gì họ dạy,
Diễn thuyết chỉ là nói dối không niềm tin.

Tránh làm sai, tội tự tiêu trừ,
Làm điều thiện, công đức kia sẽ được.
Hãy ở lại nơi cô liêu và thiền định một mình;
Nói nhiều chỉ vô ích.
Hãy làm theo những gì ta hát, và tu tập Pháp!

Đức Milarepa
Việt dịch: Đỗ Đình Đồng
Nguồn: Đạo ca Milarepa – Viet Nalanda Foundation ấn tống 2013